Corporatiu

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) es va crear a través de la Llei 7/85, de 22 de maig, si bé no va quedar constituït com a tal fins al 26 de març de 2004. Avui, l’EPRTVIB es regeix per la Llei 15/2010 de 22 de desembre, que va entrar en vigor l’1 de juliol de 2011 i fins el 31 de desembre de 2014, ha exercit les funcions que corresponen a la Comunitat de les Illes Balears com a titular del servei públic de ràdio i televisió, a través de les seves societats filials: Televisió de les Illes Balears, SA (IB3 Televisió) i Ràdio de les Illes Balears, SA (IB3 Ràdio).

A partir de l’u de gener de 2015, l´EPRTVIB presta el servei públic de ràdio i televisió de les Illes Balears de manera directa a través dels seus propis òrgans i mitjans. Aquesta modificació es deu al procés de cessió global d’actius i passius que s’ha duit a terme de conformitat amb la Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils, en virtut del qual les esmentades societats mercantils han cedit el seus actius i passius de manera global a l´EPRTVIB, i aquest s’ha subrogat en els drets i obligacions de les dues societats mercantils que s’han extingit.

Aquest procés forma part de la tercera fase del Projecte de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La seva finalitat és racionalitzar l’estructura organitzativa de la radiotelevisió pública, així com també simplificar la seva gestió administrativa, amb la ferma intenció de gestionar, amb el màxim grau d’excel·lència, els recursos públics

La primera emissió d’IB3 Ràdio es va produir el dia 1 de març de 2005, coincidint amb la celebració del Dia de les Illes Balears. IB3 Televisió va començar a emetre, en proves, amb els primers informatius de caràcter autonòmic, el 2 de maig de 2005 i el 4 de setembre del mateix any va tenir lloc l’inici de les emissions regulars. A partir de gener de 2006 emet 24 hores diàries.

IB3, la radiotelevisió pública autonòmica, neix amb un caràcter estratègic intern que cerca la cohesió territorial, reforçar les senyes d’identitat de les Illes Balears i afavorir el creixement i el desenvolupament del sector audiovisual en el territori balear. A través de la creació dels seus propis mitjans audiovisuals, la Comunitat de las Illes Balears pretén atendre adequadament les seves necessitats informatives, entre altres finalitats de caràcter social i cultural.

IB3 Principis Generals de programació

Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

BOPIB 2012-03-09 Elecció Membres Consell de Direcció

BOPIB 2012-03-13 Resolució nomenament membres CDCIÓ i director general de l’Ens

BOIB NÚM 60 – 22 ABRIL 2014 Mandat Marc del Parlament de les Illes Balears a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

BOPIB 2016-02-18 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOPIB 2016-03-17 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOPIB 2016-04-21 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOIB 2016-05-17 – Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2016 pel qual s’aprova el Codi ètic del Govern de les Illes Balears

BOPIB 2016-05-19 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOIB 2016-05-26 – Resolució nomenament cap d’esports Ràdio

BOIB 2016-05-26 – Resolució nomenament cap d’esports Televisió

BOIB 2016-06-21 – Resolució nomenaments membres Consell Assessor de Continguts i de Programació

BOPIB 2016-09-29 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB

BOPIB 2016-10-20 – Comissió Control Parlamentari EPRTVIB


RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA


COMUNICATS CORPORATIUS

27/10/2016

La radiotelevisió pública de les Illes Balears continua difonent la gran tasca social de diferents entitats de les Balears que, dia a dia, milloren la vida de moltes persones i en aquesta línia s’ha signat avui dijous, un nou conveni de col·laboració amb el Fons Menorquí de Cooperació.

 

El president del Fons, Florencio Conde, ha signat aquest migdia l’acord en presència del delegat de l’Ens a Menorca, David Marquès, a la mateixa seu d’IB3 a l’illa. El conveni de col·laboració compromet la cadena a divulgar i donar difusió de les tasques que du a terme l’associació, creada l’any 1993 amb l’objectiu de contribuir a la promoció de la justícia social i econòmica dels pobles del Sud. Més en concret, IB3 difondrà les diferents iniciatives i activitats que el Fons Menorquí posarà en marxa amb motiu de la campanya “Menorca es mou” a favor dels drets de les persones migrades i dels refugiats.

 

El Fons Menorquí de Cooperació és una entitat sense ànim de lucre formada per les entitats públiques menorquines i les ONG de l’illa que treballa en cooperació per al desenvolupament dels països empobrits.

El Fons Menorquí de Cooperació és el catalitzador de la majoria de les accions solidàries que es duen a terme des de Menorca i un estímul de reflexions sobre possibles respostes al subdesenvolupament econòmic i social dels països empobrits esdevingudes de les creixents desigualtats, l’exclusió, els efectes perversos de la globalització i les amenaces a la seguretat de les persones en el món actual. En aquest sentit, el Fons impulsa projectes d’accions i multiplicadores dels esforços del Sud i del Nord i que promouen el desenvolupament humà sostenible.

Atesa la missió de servei públic d’IB3, una de les seves finalitats és promoure i fomentar els valors cívics, l’educació i la responsabilitat social. El conveni signat avui entrarà en vigor el proper dia 1 de novembre i durant tot el mes, la ràdio i la televisió públiques es faran ressò de manera especial de la feina de l’associació.

 

IB3TV i IB3 Ràdio han donat aquest dijous informació sobre la signatura del conveni i inclouran en els seus informatius referències de les activitats que es duguin a terme en el mes de novembre. Així també, es realitzarà una entrevista de llarga durada, mentre que la ràdio oferirà informació de les activitats de l’associació  i de la seva tasca en general als programes Múltiplex, Al Dia i Flors en el desert, aquest darrer especialitzat precisament en el tercer sector.

09/09/2016

La retransmissió s’iniciarà a les 20.00 h en directe a la web IB3.org. Al mateix temps, l’informatiu Notícies Vespre, inclourà connexions en directe. I tot seguit, en finalitzar El Temps Vespre, continuarem amb l’emissió en directe a IB3 TV.

L’acte inclourà el lliurament d’Honors i Distincions dels Premis Jaume II i les Medalles d’honor i gratitud de l’illa  de Mallorca. Així, també inclourà el discurs del President Miquel Ensenyat i finalitzarà amb l’actuació i interpretació del Cor Juvenil del Teatre Principal.

La narració de la retransmissió serà a càrrec de la periodista Antònia Ferrer, el   dilluns  12 de setembre a les 20.00 h.

Trobareu més informació al compte de Twitter @IB3 i a Facebook IB3org. A la web IB3.org podeu seguir aquest espai en directe i també el podreu veure al servei “A la carta”.

31/08/2016

El director general de l’EPRTVIB convocà, pel procediment de lliure designació, un procés selectiu per cobrir el lloc directiu professional de director/a d’Informatius a l’Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Una vegada que ha acabat el termini de presentació de candidatures, avui es publica a la pàgina web d’IB3 la llista provisional de les dotze persones admeses que opten a la plaça.

El procés selectiu es regirà per les bases reguladores aprovades per a l’esmentat lloc de feina.

31/08/2016

El mes de setembre es farà esment especial a educar en valors i motivar nins i adolescents amb alt risc d’exclusió social

IB3 dóna suport, des del mes d’octubre del 2009, a la feina que realitzen les diferents associacions i entitats de les Balears que, dia a dia, milloren la vida de moltes persones que viuen amb dificultats a causa de malalties o de problemes socials.

Durant el mes de setembre del 2016 IB3 donarà suport a la tasca que desenvolupa l’associació COR.SOCIALCLOWN.MALLORCA. L’entitat pretén educar i motivar a través del joc i l’humor dues grans eines innates de les persones però que amb el pas del temps oblidam o no aprofitam… Mitjançant el joc i l’humor COR.SOCIALCLOWN.MALLORCA ofereix una resposta diferent i complementària perquè són un gran recurs per treballar en el camp de la intervenció socioeducativa.

D’aquesta manera s’estableix al conveni de col·laboració que han signat avui el director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, Andreu Manresa, i la tresorera de l’associació Fanny Guerrero Torcque, i que durarà el mes de setembre.

IB3 Televisió i IB3 Ràdio oferiran un seguiment extens de la campanya amb entrevistes i la cobertura de les activitats que es facin durant aquest mes a les edicions dels informatius de ràdio i de televisió. A més, els programes d’IB3 Ràdio Al Dia i Múltiplex entrevistaran membres de l’associació per fer arribar a l’audiència aquesta realitat.

També es promourà la comunicació d’aquestes activitats a través del compte de Twitter @IB3 o facebook.com/IB3org i de la pàgina web d’IB3: IB3.org.

 

19/08/2016

IB3 ha fet públic avui quins són els tres projectes finalistes de sèrie de ficció entre els quals els espectadors hauran de votar. Són: “Mai neva a ciutat”, de Joan Fullana i Pedro Vendrell; “Taxi”, de Bartomeu Vidal, i “Biel”, de David Mataró i el CEF. Són tres comèdies molt diferents de les quals aviat es començaran a enregistrar els pilots, és a dir, el primer episodi de presentació, i s’emetran tant per televisió com per Internet.

Dins el marc de desenvolupament d’accions d’impuls del sector audiovisual, IB3 va convocar el mes de juny passat un concurs per a la producció d’una sèrie de ficció de sis episodis. El 12 de juliol va finalitzar el termini per presentar els projectes; en total, varen arribar 25 propostes de 19 productores i de particulars, sobretot de les Balears i algunes de Barcelona.

Posteriorment, una comissió de valoració formada per professionals d’IB3, cineastes (ACIB) i actors balears (AAPIB), va analitzar les obres presentades, de conformitat amb els criteris de valoració establerts a les bases del concurs. Aquesta comissió va ser la que va proposar a la direcció d’IB3 els projectes seleccionats.

Després d’aquesta primera fase del concurs, n’arribarà la segona fase. Per tal de fer partícips a tots els espectadors, de manera pionera al canal, l’audiència serà qui triï el projecte guanyador. Una vegada emesos per televisió i per Internet els 3 capítols pilots seleccionats, la gent podrà votar el capítol que li agradaria que tengués continuïtat en format de sèrie.

IB3 i el Consell de Mallorca, que dóna suport a aquesta acció, continuen amb la seva política d’impulsar el sector audiovisual.

12/07/2016

El director general d’IB3, Andreu Manresa i el Batle de Calvià, Alfonso Rodríguez, han formalitzat un conveni per crear un marc de col·laboració radiofònica entre Ràdio Calvià i l’emissora de l’Ens Públic, IB3 Ràdio.

Amb aquest conveni, IB3 ofereix la possibilitat a Ràdio Calvià d’emetre els informatius diaris d’IB3 Ràdio de manera simultània. Així mateix l’emissora municipal pot difondre els programes de l’emissora pública autonòmica que consideri adients, també de manera simultània.

Per part seva, IB3 Ràdio pot incloure a la seva graella programes de Ràdio Calvià amb l’objectiu d’incentivar la producció pròpia de programes radiofònics elaborats per les ràdios municipals.

La durada del conveni s’ha establert per un període d’un any, prorrogable tàcitament per anys successius.

Ràdio Calvià, una de les emissores municipals més antigues, emet de les 9 del dematí fins a les 14.30 h  per la freqüència 107.4 FM. IB3 Ràdio emet a Menorca per la freqüència 88.6 FM, a Eivissa-Formentera per 93.7 FM i a Mallorca per 106.8 FM.

10/06/2016

 

Més de 450 alumnes d’escoles de música de les Illes Balears participaran el proper dissabte a les 18.00 h en aquesta edició del Festival SIMFONIC. Els concerts se celebren en espais emblemàtics de manera gratuïta i agrupant diferents estils musicals.

Un any mésha volgut col·laborar amb aquest festival que es desenvolupa, de manera simultània, a diversos espais i ciutats diferents. A Palma coincidiran 6 concerts de les diferents escoles de música de la ciutat: música de cambra i orquestra a CaixaForum, Centre de Cultura “Sa Nostra”, Estudi General Lul·lià i a Ireneu Espectacles; música clàssica i moderna a Can Alcover – Espai de Cultura, i recital de piano a la Fundació Pilar i Joan Miró.  A Inca, Binissalem i Campos seran presents tots els estils musicals.

En aquesta sisena edició, el Festival compta amb l’apadrinament del cantautor Jaume Sisa, protagonista  del videoclip de presentació del Festival amb el tema Qualsevol nit pot sortir el sol com a banda sonora. Aquesta cançó sonarà dia 11 de juny a les 19.00 h a tots els concerts. 

La iniciativa és impulsada per l’Associació SIMFONIC amb l’objectiu de visualitzar la tasca que realitzen les escoles de música, entenent l’aprenentatge musical com una inversió en educació i aconseguint que els joves músics siguin els protagonistes. El Festival se celebra, de manera simultània, amb 80 concerts a 80 racons emblemàtics de Catalunya i de les Illes Balears, en què participen més de 4.000 estudiants.

A Mallorca el Festival compta amb el suport del Consell de Mallorca.

 

10/06/2016

Aquest certamen, que comença avui divendres dia 10 de juny, està destinat a tots els músics, compositors, grups, solistes que siguin residents a les Illes Balears i majors de 18 anys. La cançó guanyadora s’emprarà com a cançó corporativa d’IB3 durant els mesos d’estiu.

Per poder participar en el concurs, s’ha de lliurar un tema musical que ha de ser original, en lletra i música, i de màxim 6 minuts de durada. Ho podran fer a través de la web ib3musica.com fins al 21 de juny del 2016.

Les cançons que s’hi presentin s’allotjaran a la web www.ib3musica.com. Les votacions seran mitjançant un vot popular a través del web ib3musica.com i computaran un 50% del total. L’altre 50% serà elegit per un jurat específic. El temps establert per a les votacions serà des de dia  21 de juny i fins al 29 de juny del 2016.

El guanyador es donarà a conèixer el dia 30 de juny del 2016.

Vos convidam a fer el seguiment del concurs a través de  les xarxes socials: al Twitter @IB3musica amb l’etiqueta #CançóEstiuIB3 i a facebook.com/IB3musica

A la web ib3musica.com podeu llegir les bases per participar-hi i tota la informació d’aquest concurs.

26/02/2016

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i l’Associació per a l’aplicació del sentit comú en les entitats públiques (APLISENCOM) 25punt2 han signat un conveni de col·laboració dins la campanya de Tots donam una mà per al mes de MARÇ 2016 avui divendres 26 de febrer.

En el document signat ambdues entitats consideren necessari col·laborar amb la finalitat d’ajudar als col·lectius més vulnerables i desprotegits de la nostra societat i enfortir-los en l’àmbit social i laboral i donar a conèixer la seva funció social. [+info]

29/01/2016

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i l’Associació de Pares de Nins amb Càncer de Balears (ASPANOB) han signat un conveni de col•laboració dins la campanya de Tots donam una mà per al mes de febrer 2016 avui divendres 29 de gener.

En el document signat ambdues entitats consideren necessari col•laborar amb la finalitat d’ajudar als col•lectius més vulnerables i desprotegits de la nostra societat i enfortir-los en l’àmbit social i laboral i donar a conèixer la seva funció social. +info

23/12/2015

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i l’Associació ONG Ayuda a tu gente Mallorca han signat un conveni de col·laboració dins la campanya de Tots donam una mà per al mes de gener 2016 avui dimecres 23 de desembre.

En el document signat ambdues entitats consideren necessari col·laborar amb la finalitat d’ajudar als col·lectius més vulnerables i desprotegits de la nostra societat i enfortir-los en l’àmbit social i laboral i donar a conèixer la seva funció social. [+info]

30/11/2015

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i l’Associació de Superdotats i Altes Capacitats han signat un conveni de col·laboració, dins la campanya de Tots donam una mà per al mes de desembre, avui dilluns 30 de novembre.

En el document signat ambdues entitats consideren necessari col·laborar amb la finalitat de contribuir a la detecció, diagnòstic, valoració i atenció de les persones amb altes capacitats intel·lectuals i talentoses, promoure la divulgació i el millor coneixement de les seves necessitats per afavorir la integració en el seu entorn familiar, escolar i social, fomentar la cooperació amb les Administracions Públiques en l’elaboració i aplicació de la legislació i programes específics, promoure la participació de professionals, pares, institucions i administracions en les activitats d’enriquiment i àrees d’interès que facilitin i garanteixin la consecució del seu ple desenvolupament, i recolzar l’estudi i la recerca científica sobre les altes capacitats intel·lectuals. [+ info]

30/10/2015

SIGNATURA CONVENI TOTS DONAM UNA MÀ PEL MES DE NOVEMBRE  – ASSOCIACIÓ DONAVIDA

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i l’Associació DONAVIDA han signat  un conveni de col·laboració, dins la campanya de Tots donam una mà per al mes de Novembre. aquest divendres 30 d’octubre.

En el document signat ambdues entitats consideren necessari col·laborar amb la finalitat de dur a terme accions d’acompanyament i protecció a les persones maltractades, els seus fills i les seves famílies compareixent davant les administracions i entitats privades per al compliment de les finalitats socials, així com proporcionar mitjans legals, professionals i materials a les víctimes i a les famílies a tals finalitats. Ajudar a la víctima, als seus fills i a qualsevol persona amb la qual la víctima tingui vincles afectius i d’inclinació, donant-los suport moral i psicològic, i qualsevol altra que els òrgans de direcció de l’associació determinin per al compliment de les finalitats de la mateixa (+ INFO)

30/09/2015

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i l’Associació de Voluntaris de Cuidats Pal·liatius de les Illes Balears (DIME) han signat un conveni de col·laboració, dins la campanya de Tots donam una mà per al mes d’octubre, aquest dimecres 30 de setembre.

En el document signat ambdues entitats consideren necessari col·laborar amb la finalitat d’ajudar mitjançant l’activitat de Voluntaris a les Unitats de Cures Pal·liatives existents als centres soci-sanitaris radicats en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i d’aquells recursos soci-sanitaris que puguin desenvolupar-se en el futur a fi de millorar i optimitzar l’atenció als pacients i als seus familiars o reunits.

[+ info]

27/08/2015

SIGNATURA CONVENI TOTS DONAM UNA MÀ PEL MES DE SETEMBRE 2015 – Federació Balear de Familiars i Malalts Mentals (FEBAFEM)

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i la Federació Balear de Familiars i Malalts Mentals (FEBAFEM) han signat  un conveni de col·laboració, dins la campanya de Tots donam una mà per al mes de setembre, aquest dijous 27 d’agost.

En el document signat ambdues entitats consideren necessari col·laborar amb la finalitat de representar i defensar al col·lectiu de les persones amb malaltia mental i als seus familiars davant els diferents òrgans governamentals i altres instàncies públiques i privades, exigir l’adequada atenció sanitària i social, intervenir en els problemes del col·lectiu representat, promoure la sensibilització i mentalització social cap a les persones amb malaltia mental i les seves famílies, unificar i coordinar l’acció amb altres organitzacions nacionals i internacionals que persegueixin les mateixes finalitats, potenciar el principi de solidaritat entre FEBAFEM i la societat, i prestar ajuda a les associacions federades tant econòmica com a teòrica per millorar en tant que sigui possible el desenvolupament dels seus projectes. (+ INFO)

30/07/2015

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i l’Associació Na Marga Somrieu han signat un conveni de col·laboració, dins la campanya de Tots donam una mà per al mes d’agost, aquest dijous 30 de juliol.

En el document signat ambdues entitats consideren necessari col·laborar amb la finalitat de la generació de recursos destinats a millorar les estades hospitalàries d’aquells malalts (especialment nins) hospitalitzats i els seus familiars o cuidadors. Per aconseguir aquestes finalitats, es faran, entre altres, les següents: millora, decoració i condicionament d’espais comuns situats a l’hospital, com a sales de joc, sales destinades al descans de familiars i cuidadors, sala d’espera, terrasses, cobertes, passadissos i demes espais. Realització de projectes d’activitats o iniciatives lúdiques (tallers, música,, pintura, jocs didàctics i qualsevol altra activitat per millorar l’estada del pacient. Apadrinament d’un pallasso de Sonrisa Medica.

(+ info)

30/06/2015

SIGNATURA CONVENI TOTS DONAM UNA MÀ PEL MES DE JULIOL 2015 – l’Associació de Malalts de Pàrkinson de Menorca (APARKINSONME)

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i l’Associació de Malalts de Pàrkinson de Menorca (APARKINSONME) han signat  un conveni de col·laboració, dins la campanya de Tots donam una mà per al mes de juliol, aquest dimarts 30 de juny.

En el document signat ambdues entitats consideren necessari col·laborar amb la finalitat d’aconseguir ajudes, de tots els àmbits possibles per a millorar la qualitat de vida dels malalts i dels seus familiars, així com garantir els seus drets, mitjançant l’acció unitària, la representació, la coordinació i el recolzament de les associacions de familiars i afectats de malaltia per Pàrkinson. Promoure i vetllar pels drets civils i socials de les persones amb la malaltia de Pàrkinson i dels seus familiars. Informar, defensar i aconsellar a uns i altres. Representar els interessos col·lectius de les persones amb la malaltia de Pàrkinson i dels seus familiars, davant les administracions públiques, les institucions, les entitats, les empreses o les persones, que corresponguin. Potenciar les associacions de familiars i d’afectats i recolzar les seves activitats. Assessorar els seus projectes i coordinar les seves actuacions. Impulsar els mitjans de comunicació, publicitat i difusió que siguin convenients per donar a conèixer les problemàtiques de la malaltia i procurar la formació i els estudis adients per la seva millor actuació. Promoure polítiques sanitàries, socials i econòmiques que permetin la millora de la qualitat de vida dels malalts i dels seus familiars; i fomentar la seva participació activa en les institucions que regulen i gestionen aquestes polítiques. Contribuir a la millora de l’assistència sanitària, de l’atenció i informació de les persones afectades, i de la rehabilitació i reinserció social i laboral de les persones amb la malaltia de Pàrkinson, així com dels serveis d’orientació, ajuda i respir dels seus familiars. Promoure la creació de tota mena de serveis sanitaris, socials, soci terapèutics i de treball, residencials i de qualsevol altra classe, per als malalts i els seus familiars, així com participar, quan s’estimi convenient, en altres entitats sense ànim de lucre que puguin realitzar i gestionar els esmentats serveis. (+ INFO)

28/05/2015

SIGNATURA CONVENI TOTS DONAM UNA MÀ PEL MES DE JUNY  2015 – FEDERACIÓ D’ ASSOCIACIONS DE PERSONES MAJORS DE LA CIUTAT DE PALMA

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i La Federació d’ Associacions de Persones Majors de la Ciutat de Palma han signat  un conveni de col·laboració, dins la campanya de Tots donam una mà per al mes de juny, aquest dijous 28 de maig.

En el document signat ambdues entitats consideren necessari col·laborar amb la finalitat  d’agrupar a les Associacions de Persones Majors interessades per aquest col·lectiu, assegurar uns mitjans de coordinació, informació i unió, aconsellar i proporcionar ajuda tècnica, poder representar a les Associacions de Persones Majors en els mitjans oficials nacionals i internacionals, participar en els estudis de necessitats i problemes, repartir entre les Associacions federades les ajudes materials que és rebin per aquest concepte,  promoure la creació i posterior desenvolupament de tota obra que s’esforci en realitzar accions a favor dels persones majors. (+ INFO)

30/04/2015

SIGNATURA CONVENI TOTS DONAM UNA MÀ MAIG 2015 A L’ASSOCIACIÓ DE FIBROMIÀLGIA I FATIGA CRÒNICA D’EVISSA I FORMENTERA

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i l’Associació de Fibromiàlgia  i Fatiga Crònica d’Eivissa i Formentera han signat  un conveni de col·laboració, dins la campanya de Tots donam una mà per al mes de maig aquest dijous 30 d’abril.

En el document signat ambdues entitats consideren necessari col·laborar amb la finalitat d’atendre, assessorar i, si escau, prestar ajuda als malalts de Fibromiàlgia, Síndrome de Fatiga Crònica i Sensibilitat Química Múltiple d’Eivissa i Formentera.  Organitzar i realitzar activitats que tinguin com a fi la millora de la qualitat de vida de les persones malaltes i de les seves famílies. Difondre informació sobre la FM, el SFC i la SQM i sobre les activitats, per sensibilitzar a la ciutadania, de les necessitats de les persones afectades i del paper que cadascun, en el seu àmbit, pot adoptar per ajudar-nos en l’assoliment dels nostres objectius principals. Informar a les administracions, als representants polítics, als professionals de la salut, a sindicats i patronals, i a tots els altres agents implicats, de les necessitats i reclamacions de les persones afectades de FM, SFC i/o SQM i de les seves famílies. Intercanviar informació i establir col·laboracions amb tots aquells grups i organitzacions (associacions, fundacions, etc.) que treballin per a les mateixes finalitats o què puguin contribuir al seu assoliment. (+ INFO)

31/03/2015

SIGNATURA CONVENI TOTS DONAM UNA MÀ PER MES ABRIL 2015 – FEDERACIÓ D’ENTITATS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÉNCIA BALEAR (FEiAB) – 31 MARÇ 2015

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i La Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència Balear (FEIAB) han signat  un conveni de col·laboració, dins la campanya de Tots donam una mà per al mes d’abril aquest dimarts 31 de març

En el document signat ambdues entitats consideren necessari col·laborar amb la finalitat  de representar i promocionar els interessos educatius, socials i econòmics dels seus associats perquè puguin oferir a la societat un servei de qualitat. Defensar la professionalitat i la qualitat de l’atenció als infants i la joventut. Investigar i treballar per a fomentar i recolzar la creació de recursos adients a les necessitats dels infants i la joventut en situació de risc social i/o desemparament. Ser una eina al servei del seus associats per la millora dels serveis, impulsant: la formació  del personal, l’intercanvi d’experiències i la coordinació de projectes comuns. Treballar per tal d’aconseguir un marc jurídic i legal que permeti establir una situació de dret a les entitats federades, e intercanviar i promoure les bones pràctiques. (+INFO)
IB3 TELEVISIÓ

Carrer Madalena, 21
07180 Polígon industrial de Calvià
(+34) 971 139 333


AVÍS LEGAL